Sephardic Judaism Logo

רבי אברהם בן-חיים, הידוע כאחד הקולות הגדולים בעולם הספרדי, נולד במקנס שבמרוקו. צאצא למשפחה חוקרת שמקורה בספרד, וחוקר ופילוסוף תלמודי בפני עצמו, הוא הוביל את הארגון היהודי המרוקאי בארצות הברית ואת הקהילה שלו מגן אברהם בניו יורק. הרצאותיו הרבות שהתקיימו ברחבי העולם קיימו את הנושאים של אמת, צדק ואור האותנטיות. אהבתו ללימוד תורה ולשמירה על מורשתו האמיתית היו הסמנים הגדולים ביותר בחייו. תפילותיו עשירות בדייקנות חזנות כמו גם בידע וגאווה על כל המשמעות שהיא מחזיקה

 הרב אברהם בן-חיים

תמונה: אורית בן חיים

For Questions or Comments, Contact Us:

SJ

Phone/WhatsApp: +972 54 527 1797

Location/Express Mail:

224 Jaffa Street , 4th Floor 

Jerusalem Israel 

91000

E-mail: SephardicJudaism@Gmail.com